Reykjavik Gay Pride 2007 Opening ceremony

Reykjavik Gay Pride Opening ceremony in Loftkastalinn Theater, Reykjavik 10 August 2007